10 GEN

Pla Igualtat

La incorporació de les dones en el món laboral ha estat un dels fenòmensmés importants del segle XX. Malgrat que s’han fet molts passos importants tantdes del punt de vista qualitatiu com quantitatiu, encara existeixen un seguitde perjudicis arrelats a la nostra cultura que fan que el treball de les donescontinuï, en alguns casos, sent pitjor considerat i remunerat que el dels homesi que impedeixi, a més, l’accés de les dones als càrrecs de mésresponsabilitat, entre d’altres.

El reconeixement ple de la igualtat davant la llei tot i ser un pasdecisiu, no ha estat suficient. La violència de gènere, l’assetjament sexual,la discriminació per raó de gènere, la discriminació salarial, la desocupaciófemenina més alta, l’encara escassa presència de dones en llocs deresponsabilitat política, cultural, social i econòmica o els problemes degestió del temps entre la vida personal, familiar i laboral mostren com laigualtat plena, efectiva entre homes i dones, és encara avui una tasca pendent.

Limpiezas Deyse ha firmat el Pla d’Igualtat entre Homes i Dones, aquests’estableix amb la finalitat d’integrar i orientar una sèrie de mesures per apromoure la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes.

El pla s’ha realitzat des del departament de Recursos Humans, amb lacol·laboració i participació del comitè d’empresa i de tota la plantilla.

Per elaborar el pla d’igualtat s’han necessitats dues fases: una primera dediagnosi, en la que s’ha analitzat el punt de partida de l’empresa, quènecessita corregir, on i com es realitzen les accions i qui n’és elresponsable; i una segona fase, en la que s’ha determinat què, com i ons’introdueix el principi d’igualtat en el conjunt dels processos i circuits del’organització.

En  l’elaboració del pla, s’handissenyat un conjunt d’accions encaminades a reduir les desigualtats existentsen la presència de dones i homes a l’entitat, a la vegada que pretén corregirestereotips en les pràctiques de gestió de recursos humans, comunicació, etc.

“Un pla d’acció d’igualtat d’oportunitats és un conjunt ordenat de mesures,adoptades després de realitzar una diagnosi de situació, orientades a assoliren l’empresa la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes i aeliminar la discriminació per raó de sexe i/o gènere” (Art.46 Llei Orgànica 3/2007)

US DE COOKIES. A Deyse utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis i per motius funcionals i estadístics. Si continua navegant considerem que accepta el seu ús. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació aquí